Välkommen till Romfartuna Hembygdsförening. Vi i styrelsen är glada för att ha fått förtroendet att arbeta med föreningen.

Romfartuna hembygdsförening bildades i juni 1978 och har sedan dess jobbat för Romfartuna socken. Vi tycker att vårt viktigaste uppdrag är, tillsammans med att bevara vår historia för kommande generationer, att jobba för att lyfta fram vår bygd och de möjligheter som Romfartuna har att erbjuda, och dessutom hitta på roliga saker för oss som bor här.

Stöd oss gärna genom att bli medlem i föreningen!

ÅRSMÖTE!! Nu är det dags!
Vi håller vårt årsmöte lördag 23 mars kl. 10.00
med frukostfika på Jordfabriken i Vagersta.

Vi genomför sedvanliga årsmötesförhandlingar
och avsätter tid för information och samtal om lokalerna i Hallsta By och vår verksamhet

Funderingar? Kontakta gärna…
ordförande Elisabet Sannesjö
tel. 070-758 74 32 E-post: elisabet@sannesjo.com
sekreterare Henrik Berntsson
tel. 070-869 45 79 E-post: henrik@bmagri.se
eller läs på facebook och vår hemsida www.romfartuna.se

Medlemsavgift: Vuxen 100 kronor per person
En rösträtt tillkommer varje betalande medlem.
Hemmavarande barn & ungdomar, 0 kr.
Medlemskapet gäller förutsatt att namn och
ålder (max 18 år) noteras hos oss.
Vill du betala före årsmötet går det bra via swish
123 148 7263. Skriv namn och e-postadress.

Välkommen!

Styrelsen

Romfartuna Hembygdsförening

På gång 2024
Just nu jobbar vi med att uppdatera hemsidan – alla glad tillrop, idéer och önskemål mottages med glädje.

Det går framåt!
Håll tummarna för oss. Vi har nu fått besked om att Leader Mälardalen står bakom vår ansökan för utveckling av lokaler i Hallsta By. Vår begäran går nu vidare till Jordbruksverket som ska fatta beslut i frågan. När/om vi får det bidrag vi så innerligt väl behöver kan vi sätta igång arbetet för att först och främst få en året-runt lokal för möten och arrangemang.
Styrelsen för Romfartuna Hembygdsförening