Föreningen bildades i juni 1978 och har sedan dess arbetat för bygdens invånare, genom olika aktiviteter och genom att värna om och bevara historik och kultur.